รถมือสอง โตโยต้า ชัวร์ toyota sure

รถมือสอง โตโยต้า ชัวร์ toyota sure
โครงสร้างองค์กร

 

บริษัทในเครือ
กลุ่มบริษัทในเครือทำธุรกิจออโตโมบิล โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น ดังนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
  ได้เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2535 โดยให้บริการเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว  แก่ลูกค้าองค์กรที่เป็นภาครัฐ และบริษัทเอกชน ด้วยนโยบายที่เน้นการให้บริการที่ดีเยี่ยม และยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า การทำงานแบบพันธมิตรและเน้นผลเป็นเลิศในการทำงานกับคู่ค้าทุกๆ รายรวมถึงการปรับปรุงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาบริการที่ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2548 ที่ผ่านมาด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท และมีรถยนต์ให้เช่ามากกว่า 10,000 คันในปัจจุบัน

 


บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าเขตกรุงเทพ ภายใต้แบรนด์ โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 290 ล้านบาท ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ ถนนรามอินทรา การดำเนินงานของธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมียอดขายต่อโชว์รูมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

          โตโยต้ากรุงไทยมีศูนย์บริการที่ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพงาน (TEDAS) ระดับยอดเยี่ยม 5 ดาว จากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย ปฏิบัติงานโดยช่างผู้ชำนาญงานกว่า 40 ท่าน ที่ได้รับการอบรมรับรองมาตรฐานจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย มีบริการซ่อมสีด่วนภายใน 8 ชั่วโมง พร้อมเครื่องมือพิเศษ IT2 สำหรับวิเคราะห์ปัญหาของรถได้ตรงจุดและแม่นยำศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ผ่าน มาตรฐานการรับรองคุณภาพงาน (TEDAS) ระดับยอดเยี่ยม 5 ดาวจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย

         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้ปรัชญาการทำงาน

" บริการดี มีน้ำใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด "

เพราะเราตระหนักดีในหน้าที่ของผู้ให้บริการที่มีความรับผิดชอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่าน

 

 

 

โตโยต้า facebook
Hot Line
โตโยต้า toyota
โตโยต้า toyota
โตโยต้า toyota