รถมือสอง โตโยต้า ชัวร์ toyota sure

รถมือสอง โตโยต้า ชัวร์ toyota sure
ข่าวสารและกิจกรรม

ความเข้าใจในรถ Hybrid

ความเข้าใจในรถ Hybrid

Hybrid car คือ รถที่มีแหล่งกำเนิดของพลังงานมากกว่า 1 แห่ง หรือ รถที่เกิดจากความพยายามในการรวมข้อดีและแหล่งพลังงานแต่ละชนิดเข้าด้วยกัน และหลีกเลี่ยง หรือ ขจัดข้อเสียของแต่ละพลังงานออกไป ซึ่งรถ Hybrid แต่ละประเภทแตกต่างกันอยู่บ้างเช่น ประเภทที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ประเภทเผาไหม้ภายใน หรือ ใช้เครื่องยนต์กับล้อช่วยแรง หรือ มอเตอร์ไฟฟ้ากับล้อช่วยแรง หรือกังหันแก๊สกับล้อช่วยแรง เป็นต้น

ปัจจุบัน รถยนต์ของโตโยต้า ที่ได้ถูกผลิตขึ้นนั้น มีด้วยกันหลายรุ่นที่เป็นรถยนต์ Hybrid ได้แก่ รุ่น Prius, Estima, Crown, Alphard, Rx400h, Highlander, Gs450h, Camry Hv เป็นต้น และรุ่นที่ได้กล่าวมานั้น เป็นรุ่นที่ใช้ระบบ Hybrid ประกอบไปด้วย เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นกำลังในการขับเคลื่อน โดยที่แหล่งพลังงานทั้งสองจะถูกเก็บไว้ในรถยนต์คันนั้นๆ เลย ดังนี้

 -   น้ำมันเชื้อเพลิงถูกเก็บไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน
 -   กระแสไฟฟ้า ถูกเก็บไว้ในชุดแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงของรถ Hybrid สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า

ดัง นั้น ผลลัพธ์ที่ได้ จากการผสมผสานระหว่างแหล่งพลังงานทั้งสอง นี้จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดมลพิษได้ดียิ่งขึ้น  สภาวะเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันจะจ่ายกำลัง(ขับ)  ให้เจนเนอร์เรเตอร์(ตัวปั่นไฟ) เพื่อชาร์จชุดแบตเตอรี่สำหรับเอาไว้ใช้งานอีกด้วย ซึ่งแตกต่างกับรถยนต์ที่ใช้แต่พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว จึงไม่จำเป็นต้องชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟอื่น

สำหรับ รถยนต์  Hybrid ของโตโยต้านั้น จะใช้แหล่งพลังงานจากหนึ่งแหล่งหรือสองแหล่งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือ ความต้องการขณะนั้นและสภาวะของการขับขี่ ดังพอที่จะแสดงให้เห็นการทำงานได้พอสังเขป ดังนี้


 1. ในการออกตัวที่ความเร็วต่ำ มอเตอร์ไฟฟ้า จะเป็นตัวจ่ายกำลังให้กับรถยนต์ โดยที่เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะไม่ทำงาน

 2. ใน ขณะขับขี่ที่สภาวะปกติ เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นตัวจ่ายกำลังให้กับรถยนต์เป็นหลัก พร้อมกับทำการชาร์จให้กับชุดแบตเตอรี่ด้วย

 3. ในขณะเหยียบคัน เร่งสุด เช่น ในเวลาขับขึ้นเนินเขา จะใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวจ่ายกำลังให้ กับรถยนต์

 4. ในขณะลดความเร็ว เช่น ในเวลาเบรกรถยนต์จะนำพลังงานจลน์จากล้อกลับมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการชาร์จชุดแบตเตอรี่

 5. ใน ขณะที่รถจอด เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้า จะหยุดทำงาน แต่ตัวรถและระบบอื่นยังคงทำงานต่อ เช่น ระบบปรับอากาศ, เครื่องเสียง, ไฟต่างๆ เป็นต้น

  ข้อได้เปรียบของระบบไฮบริด

  - ประหยัดน้ำมัน เพราะเครื่องยนต์ไม่ทำงาน
  - ออกตัวดี ด้วยแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น
  - ไม่มีมลภาวะเสียงและไอเสีย เพราะเครื่องยนต์ไม่ทำงาน
  - ประหยัดน้ำมันกว่ารถยนต์ในรุ่นเทียบเท่ากัน
  - ลดการสูญเสียพลังงาน
  - มลภาวะต่ำทั้งเสียงและไอเสีย
  - อัตราเร่งสุด
  - ปลอดภัยในการเร่งแซง
  - เก็บพลังงานที่ปกติจะสูญเสียไป ไว้ในแบตเตอรี่
  - ลดมลภาวะจากไอเสีย เพราะเครื่องยนต์ไม่ทำงาน
  - เสียงเงียบ
  - ประหยัดน้ำมัน เพราะเครื่องยนต์ไม่ทำงาน
  - ไม่มีมลภาวะจากเสียงและไอเสีย

และที่กล่าวมานั้นเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นของโตโยต้า จะเห็นได้ว่าทางโตโยต้าห่วงใยในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าปัจจุบันราคาจำหน่ายจะค่อนข้างสูง แต่ถ้าอนาคตมีความต้องการที่มากขึ้นก็อาจจะมีราคาถูกลง ซึ่งรถยนต์ Hybrid ในประเทศไทยนั้นเป็นการนำเข้ามาจำหน่ายทั้งหมด มิได้ประกอบภายในประเทศ ดังนั้น เรื่องของราคาจึงมีผลต่อความนิยม หรือ ความต้องการนั่นเอง

ที่มา : http://pong478.bloggang.com

 

 

โตโยต้า facebook
02-455-4455
Hot Line
โตโยต้า toyota
โตโยต้า toyota
โตโยต้า toyota