รถมือสอง โตโยต้า ชัวร์ toyota sure

รถมือสอง โตโยต้า ชัวร์ toyota sure
สารจากประธานกรรมการ

 

    บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ได้เปิดทำการในเดือนมิถุนายน 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรองรับรถยนต์ที่ครบกำหนดสัญญาเช่าของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ของ “โตโยต้าชัวร์ กรุงไทย ยูสคาร์” โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 95 คิดเป็น 37,999,300 บาท และในเดือนมกราคม 2556 ซื้อหุ้นจากบริษัทย่อยเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

          ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว จำนวน 3 แห่ง คือ

  1. สำนักงานใหญ่กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพฯ
  2. สาขาศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
  3. สาขาเกษตร ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ

      บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โตโยต้า ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทย ในโครงการโตโยต้า ชัวร์ (Toyota Sure Program) ซึ่งเป็นโครงการจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าใช้แล้ว ภายใต้รูปแบบและการบริหารงานที่ได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือจากโตโยต้าประเทศไทย เช่น การรับประกันรถยนต์ใช้แล้วเป็นเวลา 1 ปี หรือ ระยะทาง 20,000 กิโลเมตร การจัดสินค้าคงคลัง ช่องทางการจัดจำหน่าย งบประมาณด้านการตลาด และการนำระบบงานและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในต่างประเทศมาสนับสนุน เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น นอกเหนือจากรถยนต์ในโครงการโตโยต้า ชัวร์แล้ว กรุงไทย ออโตโมบิล ยังจำหน่ายหรือรับซื้อรถยนต์ใช้แล้วอื่นๆ ทุกยี่ห้อ มิได้จำกัดเพียงยี่ห้อโตโยต้าเท่านั้น

    ดังนั้นบริษัทได้เตรียมความพร้อมกับการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยเน้นการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพของทีมงาน การให้ความสำคัญกับแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล แบรนด์และภาพลักษณ์องค์กร เพื่อมั่นใจถึงการส่งมอบงานบริการที่ประทับใจและที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า และการขยายธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในอนาคต รวมทั้งยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนและได้นำมาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดแผนกลยุทธ์ มุ่งมั่นที่จะให้การบริการมุ่งเน้นคุณภาพงานบริการและตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น มองหาโอกาสเพื่อสร้างความเจริญเติบโตภายใต้หลักเกณฑ์ธรรมภิบาลที่ดี และแนวทางการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน


คุณพิเทพ  จันทรเสรีกุล

กรรมการบริหาร

โตโยต้า facebook
02-455-4455
Hot Line
โตโยต้า toyota
โตโยต้า toyota
โตโยต้า toyota