รถมือสอง โตโยต้า ชัวร์ toyota sure

รถมือสอง โตโยต้า ชัวร์ toyota sure
สารจากประธานกรรมการ

         การดำเนินธุรกิจในกลุ่ม Kcar Group  เป็นกลุ่มธุรกิจออโตโมบิล  มีบริการที่ครบวงจร   มีบริษัทในเครือดังนี้ 
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)  จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ , บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด จำหน่ายรถยนต์โตโยต้าป้ายแดง    และ
โตโยต้า ชัวร์ กรุงไทย  จำน่ายรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดี  ซึ่งมียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน   ของโตโยต้าชัวร์ ทั่วประเทศ  และสำหรับนโยบายการบริหาร        เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการบริการแก่ลูกค้าทุกท่าน  จึงได้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคน ตระหนักและมีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ภายใต้คำขวัญที่ว่า

" บริการดี มีน้ำใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด "

        เพราะเราตระหนักดีในหน้าที่ของผู้ให้บริการที่มีความรับผิดชอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่าน เราจึงมุ่งมั่นสู่การดำเนินงานเพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับผลงานที่มีคุณภาพที่ดี  

        บริษัทฯ มีการเติบโตที่ต่อเนื่องอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเป็นองค์กรคุณภาพที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสังคมและชุมชน  เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทฯ นั้นเกิดจากความเชื่อมั่นและการให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา กระผมจึงใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตร รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อความเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านธุรกิจรถยนต์ พร้อมบริการครบวงจร  เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด  ทำให้ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากลูกค้า 

 

 

 

                                                                                                       คุณพิเทพ  จันทรเสรีกุล
                                                                                                        กรรมการบริหาร

โตโยต้า facebook
Hot Line
โตโยต้า toyota
โตโยต้า toyota
โตโยต้า toyota